Cynghorwyr / Councillors

CYNGHORWYR/COUNCILLORS
Cyngor Cymuned Llanfaethlu a Llanfwrog Community Council.
Gward Llanfaethlu Ward (2017-2018)

Mrs L Gillham Cadeirydd Ysgol Rhyd y Llanau.Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Rhyd y Llannau a ein cynrychiolydd ar Un Llais Cymru.
Mrs E A Parry ,16 Maes Maethlu, Llanfaethlu -730491. Ar Bwyllgor y Neuadd ac UN Llais Cymru.
Mr Peter Jones,Fadog, Llanfaethlu-730835 mynychu Cyfarfodydd Stakeholders Wylfa Newydd.
Mr R Owen, Plasuchaf, Llanfaethlu—730265.
Mr N G Marten (Cadeirydd19-20)
Mr P Jones (Is Gadeirydd 19-20)
Croeso I Mrs K Warburton (ward Llanfaethlu)
Mr Arwel Hughes, Cilmaenan, Llanfaethlu.—730456.

Dau aelod newydd eleni-

Mr N Grenfell-Marten, Caerbryniau,Llanfaethlu—730433, –Cyfarfodydd C.Tref a Chymunedau
Gward Llanfwrog Ward.
ANGEN DAU AELOD O’R GYMUNED—– NEB AR HYN O BRYD!
Cynghorwyr Ynys Mon.
Mae yna dri Cynghorydd sydd yn mynychu ein cyfarfodydd yn eu tro:-
Mrs Llinos Huws,
Mr John Griffith-01248714883.
Mr Ken Hughes- 730269.
The three County Councillors attend our monthly meetings in turn.
Y CLARC yw Mr J A Jones,Bryngwyn, Llanfaethlu. 730674 (johnarf@live.co.uk)