Cynghorwyr / Councillors

Cyngor Cymuned Llanfaethlu a Llanfwrog Community Council.

Llanfaethlu Ward

Mrs E.A. Parry
Mr A Hughes
Mr P Jones
Mr D Williams
Mr P Roper
Mr M Hughes
Louise Kitson
Cathryn Jones

Llanfwrog Ward

(Un sedd ar gael ar y Cyngor Cymuned)

Cynghorwyr Ynys Mon.

Mae yna dri Cynghorydd sydd yn mynychu ein cyfarfodydd yn eu tro:-
Mrs Llinos Huws
Mrs Jackie Lewis
Llio A Owen

The three County Councillors attend our monthly meetings in turn.
Y CLARC yw Mr J A Jones, 730674 (johnarf@live.co.uk)