Adre / Home

Croeso / Welcome Cyngor Cymdeithas Llanfaethlu a Llanfwrog.
Trefn cyfarfodydd- dydd Llun cyntaf o bob mis ond Awst a Rhagfyr; y dydd Mawrth os yn Wyl y banc.
Meetings   to take place on the first Monday of every month except August and December,but on the Tuesday if the Monday is a Bank holiday.