Cysylltwch / Contact

Nodwch y manylion isod i gysylltu â chlerc y Cyngor Cymuned Llanfaethlu a Llanfwrog

Enter details below to contact the clerk of the Llanfaethlu and Llanfwrog community Council

    Enw / Name

    Ebost / Email

    Pwnc / Subject

    Neges / Message

    Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.